Always wanted to become a model? Or just curious if you could be the next best thing? This might be your chance! We’re always searching for new and fresh faces, so why not give it a go! Don’t worry, there’s no need for expensive photoshoots or portfolio’s to apply.We just want to know who YOU are in your most natural way. Just take one of your parents, boy- or girlfriend or even your grandmother (a person you trust), pick up that smartphone and let us see what you’re made off!

 

 

DIGITALS

A part of the application process is to submit photo’s of yourself. It’s farely standard to take shots of full-length, waist-up, close-up and a profile (from the side). We have some examples on the sides, so try and see if you can mirror them as best as you can!

A few tips might help your results. So try to take the photo’s in daylight, but not in the direction of the sun. It can be inside or outside, the choice is yours. But remember; we’re looking for that natural look! So no make-up, extensions or whatever, but just the way you are. If you have long hair please wear it down and no smiles.. Seems a bit harsh, but it’s for the best!

If you want to apply there are a few things you need to take into consideration. Remember, we’re looking for a natural look and there are certain poses that are required to get a good look. Please follow the steps below and read the instructions carefully, so we can see if you could be the next big thing.

Become an IBE Model

  • If you need some inspiration, just remember the digitals at the top of this page and the instructions stated.
  • Are you ready to send in your pictures and information? We're excited to see what you look like! Just be sure that all mandatory fields are filled in, that you're happy with it, then verify and submit below!
 

Verification

 

PRIVACYVERKLARING

IBE Models, gevestigd aan kloostertuin 9 in Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het gaat hier primair om aanmeldingen middels het insturen van enkele foto’s ter overweging om in aanmerking te komen model te worden. De overige redenen hebben betrekking op het daadwerkelijk model zijn bij IBE Models en worden in een overeenkomst verder omschreven.

CONTACTGEGEVENS www.ibemodels.com, Kloostertuin 9, 7813 BS te Emmen. Tel. +31 (0)6 – 48 77 58 01 De functionaris gegevensbescherming van IBE MODELS is te bereiken via info@ibemodels.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN IBE models verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (geen enkele passage is verplicht): – Voor- en achternaam – Geslacht/ lengte (relevant voor het modellenwerk). – Geboortedatum – Geboorteplaats – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – BSN nummer (boeken van tickets noodzakelijk voor het uitvoeren van modellenwerk) – Bankgegevens (uitbetaling van werkzaamheden bv.)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN IBE Models verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ibemodels.com, dan verwijderen wij deze informatie. – Biomedische gegevens: Confectiematen (Heup/taille/borst). Deze gegevens worden niet gedeeld of verwerkt, tenzij in overleg met de betrokkene en mits relevant voor het modellenwerk. – Biometrische gegevens: Korte video’s en fotos die kenmerkend zijn voor de betrokkene en/of model. Deze worden niet gedeeld of verwerkt, tenzij in overleg met de betrokkene en mits relevant voor het modellenwerk.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IBE models verwerkt jouw persoonsgegevens ENKEL voor de volgende doelen: – Toetsen of je in aanmerking komt model te worden bij IBE Models. – Éénmaal model, ter relevantie voor het modellenwerk.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN IBE Models bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (persoons)gegevens en foto’s o.a. middels aanmelden via de website: – Bij afwijzing worden ze binnen 14 dagen verwijderd. – Wordt er over gegaan tot een samenwerking, zullen de foto’s bewaard blijven tot 14 dagen na samenwerking. – Voor modellen met reeds een samenwerking worden de gegevens bewaard tot direct na het aflopen of ontbinding van samenwerking.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN IBE models verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IBE Models blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN IBE Models maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn meestal noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IBE Models en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ibemodels.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. IBE models wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN IBE models neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van ons via info@ibemodels.com.